วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๒. สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำลิเจีย

ที่อยู่ : หมู่บ้านลิเจีย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๔๐
โทรศัพท์ : ๐๙ ๒๙๖๐ ๙๐๒๙ (ด.ต. นิติพล พันซ้อน) ๐๙ ๘๓๘๕ ๑๘๒๐ (คุณหม่องยู)
ย้อนกลับ