วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๑๖. ที่พักสงฆ์บ้านน้ำพี้เทพอุดมพร

ที่อยู่ : หมู่ ๘ บ้านน้ำพี้ ต. น้ำพี้ อ. ทองแสนขัน จ. อุตรดิตถ์ ๕๓๒๓๐
โทรศัพท์ : ๐๘ ๘๔๓๙ ๒๓๙๐ (พระวีระศักดิ์ เตชะพโล - พระซิว) ๐๙ ๓๖๙๕ ๒๐๐๕, ๐๘ ๒๑๖๔ ๐๑๗๓ (คุณบุญเจือ บุตรเขียว - คุณน้อย)
ย้อนกลับ