วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๑๗. ที่พักสงฆ์ห้วยใหญ่

ที่อยู่ : ต.หนองปรือ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี ๗๑๒๒๐
โทรศัพท์ : ๐๙ ๕๗๐๗ ๘๙๒๙ (คุณราตรี พ่อค้า - คุณแมว)
ย้อนกลับ