วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๓. สำนักปฏิบัติธรรมศิริธรรมรักษ์ ลับแล

ที่อยู่ : ๑๑๗/๒ หมู่ ๘ บ้านท่วมแล้ง ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ๕๓๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๙ ๗๙๔๑ ๓๘๑๙ (พระศิวกร - พระวุฒิ) ๐๘ ๑๙๘๔ ๘๔๙๘ (คุณมานะ กนิษฐบุตร - คุณแป๊ะ)
Facebook
ย้อนกลับ