วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

สาขาที่ตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

๙. สำนักวิปัสสนาศรีสัชนาลัย

ที่อยู่ : ๑/๑ หมู่ ๙ ต. หนองอ้อ อ. ศรีสัชนาลัย จ. สุโขทัย ๖๔๑๓๐
โทรศัพท์ : ๐๘ ๙๘๕๘ ๙๙๒๘ (คุณจุรีพงษ์ เล็กวิไล - คุณไก่)
ย้อนกลับ