วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

ถาม พ่อแม่เสียชีวิต เมื่อเราทำบุญใส่บาตร ทำอย่างไร ? พวกท่านจึงจะได้รับบุญที่เราส่งไปให้ ?


ตอบ  เมื่อทำคุณความดีจากทุกเรื่องทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะแต่ใส่บาตรให้ทาน การทำกรรมฐาน หรือฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็อุทิศให้ได้ ไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อแม่ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ ก็ตามแต่ ใครควรจะรับจากเราได้เขาจะจัดลำดับไว้แล้วเราไม่จำเป็นต้องจัดลำดับไปให้ และที่เราจัดไปนั้นใช่ว่าจะถูก บางทีก็ผิด เพียงแต่บอกว่า... ขออุทิศส่วนบุญกุศลที่ได้กระทำนี้ให้ญาติทั้งหลาย... เขาก็รับเอง


คนที่เขาจัดลำดับมาตามระบบของการมารับบุญ คนที่หนึ่งคือแม่ของเราเมื่อชาติที่สามที่เพิ่งผ่านมา ได้อยู่ในโอกาสที่หนึ่งของการจะได้รับส่วนบุญ ด้วยว่าลูกของเขาคนหนึ่งเกิดเป็นมนุษย์อยู่ในปัจจุบันนี้ อดีตลูกของเขาสร้างบุญสร้างกุศล เขาย่อมจะได้รับก่อนจิตวิญญาณดวงอื่นๆ ด้วยประโยชน์บางอย่างตามที่ธรรมะจัดสรร ซึ่งลูกคนอุทิศให้ ก็ไม่รู้ว่าคนที่หนึ่งของเขาคือใคร แต่เมื่ออุทิศแล้วคนที่หนึ่งจะได้รับทันที ต่อไปก็คนที่สอง สาม สี่ ห้า หก เจ็ด เขาก็จะจัดกันไปตามนั้น


ผู้ที่ควรรับได้จะได้รับทั้งหมด ไม่ใช่บุญหมดเสียก่อน... สมมุติคนที่มีสิทธิ์จะได้รับมีสองร้อยคน เราใส่บาตรไปทัพพีเดียวก็เลยได้แค่สี่ห้าคนแรกรู้อย่างนี้ใส่เยอะๆ... ไม่ใช่หรอก จะกี่ทัพพีก็ตามแต่ ในบรรดาสองร้อยคนทุกคนจะได้รับเท่ากันหมด ระบบของการเฉลี่ยบุญการจัดบุญให้จะเป็นอย่างนี้จะต่างกับทางโลก ถ้าให้คนแรกมากคนหลังจะอดได้ อย่างนี้วิสัยโลก อย่ากังวลใจ