วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

ถาม ถ้าเคยทำสิ่งไม่ดีไว้มาก เมื่อทำบุญ ถือศีล นั่งสมาธิ จะล้างกันได้หรือไม่ ?


ตอบ  นั่นแหละเป็นวิธีโดยตรง ไม่ใช่การล้างแต่เป็นการละคือการทำดีละบาป ทำดีหนีบาป เราไม่ได้ทำในส่วนที่ไม่ดี (บาป) ส่วนไม่ดี จึงไม่เพิ่มปริมาณ เราทำในส่วนที่ดี ส่วนที่ดีจึงเพิ่มปริมาณขึ้นบุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไปชนเพดาน บาปไม่ตามเลยตอนนี้ เขาเรียกว่าหนีพ้นหรือพ้นทุกข์ หนีจนถึงแดนนิพพาน แดนสงบเย็นไม่กลับมาเกิดอีก แต่ถ้ากลับมาเกิดอีก มีสิทธิ์ที่กองบาปที่กองอยู่นั้นจะถูกเขี่ยขึ้นมาใช้ มันพร้อมที่จะติดตามได้มาเร็ว มาเกิดอีกแล้ว เร็วรีบไปจองเวรฉะนั้นหนีให้พ้น ก็คือหนีไปถึงแดนนิพพาน มันไม่ตื่นมารบกวนอีกต่อไป เรียกว่าอโหสิกรรมกัน ไม่จองเวรต่อกันโดยสิ้นเชิง