วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

ถาม อุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของคนอื่น เจ้ากรรมนายเวรของเขาจะได้รับหรือไม่ ?


ตอบ  หิวข้าวคงกินแทนกันไม่ได้ การอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของ
ผู้อื่นก็เหมือนกัน นอกจากเจ้าตัวเขานั้นจะรับรู้ และเขาก็ทำของเขาเองส่วนที่เราอุทิศไป ธรรมะจัดสรรเรียงชื่อไว้แล้ว ว่าใครควรจะได้รับจากเราบ้าง ถ้าบังเอิญเจ้ากรรมนายเวรของเขากับของเราเป็นคนๆ เดียวกัน เพียงแต่อยู่คนละชาติกัน เช่น พ่อเธอตายในชาตินี้ และถ้านับไปอีกแสนชาติพ่อเธอก็เคยเป็นพ่อฉันเหมือนกัน อย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทั้งจากลูกปัจจุบันและลูกในอดีต ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องกังวลว่าจะทำแทนกันได้หรือไม่ จะให้เผื่อกันได้ถึงขนาดไหน คนนั้นเอ่ยชื่อจะได้รับหรือยัง คนนี้ลืมไม่ได้เอ่ยชื่อคงจะไม่ได้รับ ตัดเรื่องเหล่านี้ออกไปเสีย เพียงทำคุณงามความดีแล้วให้บอกว่า...ขออุทิศบุญให้ญาติทั้งหลาย...จบเลย ไม่ได้เอ่ยชื่อเอ่ยนามสกุล ตามหลักของพุทธะง่ายๆ ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ประทับใจ