วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

ถาม การสวดมนต์ทำวัตร ถ้าสวดผิดบางคำหรือบางประโยค จะมีผลหรือไม่ ?


ตอบ  มีผลคือภาษาวิบัติ แต่มีโทษไหม ทำให้บาปไหม ทำให้เข้าไม่ถึงธรรมไหม ทำให้บุญกุศลไม่เกิดไหม เราไม่ได้เจตนาจะให้ผิดมันเป็นไปตามนั้น เราไม่ได้กล่าวคำหยาบคาย เราไม่ได้เจตนาให้เกิดความเสียหาย ไม่บาปแต่ประการใด จะตังเป็นมัง จะติเป็นตี อย่างนี้ไม่ผิด แต่เมื่อไปเจอคำที่ถูกก็เปลี่ยน แก้ไขก็แค่นั้นเอง มีการนำเอาภาษาบาลีไปแปลเป็นภาษาญี่ปุ่น แปลเป็นภาษาจีน แปลเป็นภาษาทิเบต แปลเป็นภาษาอังกฤษ สำเนียงเพี้ยนกันทั้งนั้น ...นำหม่อ ฝรั่ง นำมอ อะไรก็ไม่รู้ ไปถึงทิเบต โบบาโบบาโบบา...ฟังไม่รู้เรื่องเลย แต่เจตนาไม่ได้กล่าวคำหยายคาย เสียงที่เปล่งออกมานั้นต้องการจะสรรเสริญ ต้องการจะชื่นชม ต้องการที่จะแสดงความเคารพนบนอบต่อพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์ เช่นเดียวกัน ถึงจะเป็นภาษาอะไร ถึงจะผิดจะเพี้ยนไปอย่างไร ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย จะสวดเร็วสวดช้า จะสวดทำนองธรรมยุต หรือทำนองมหานิกายสรภัญญะได้ทั้งนั้น อย่าไปนั่งเถียงกันเลยคำทั้งหลายภาษาทั้งปวงเป็นสิ่งที่มนุษย์สมมติขึ้น อย่าไปยึดติด บาปบุญอยู่ที่จิตใจของเรา ว่าทำดีใช่ไหม ทำชั่วหรือเปล่า พูดภาษาอังกฤษคล่องปรือแต่พูดโกหกทั้งหมด พูดภาษาไทยชัดแจ๋วคำควบกล้ำ ร เรือ ชัดเจนแต่พูดเท็จทั้งนั้น อย่างนี้จะไปเกิดประโยชน์อะไร