วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

ถาม เวลาโกรธ ควรระงับด้วยอะไร ?


ตอบ  โกรธ โมโห ให้ใช้เมตตาเข้าไปดับ...จะโกรธทำไม ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเหมือนกันสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้งช่างมันเถอะ... พยายามนึกบ่อยๆ จะหายเอง 

 

ถาม (ต่อ) เคยนับเลข ท่องพุทโธแล้วก็ไม่หาย

ตอบ  ถ้าใช้ผิดวิธีก็ไม่หาย อย่าหลอกตัวเอง เอามาคิดให้ถี่ถ้วนคนๆ นี้เขาชั่วจริงหรือ เขาก็มีส่วนดีอยู่ น่าสงสารน่าเมตตาเขาเหมือนกันนะคิดในเรื่องของความเป็นจริง จิตจะสงบลง ถ้าไปตัดก็เหมือนกับการที่เราไปเจออุจจาระแล้วไม่ได้ตักน้ำราดทิ้ง เพียงแต่เอากระดาษไปปิดไว้ แล้วบอกว่าสะอาด ยัง มันยังเหม็นอยู่ใต้กระดาษนั่น...แล้วต้องทำอย่างไร ? ...ฉีดน้ำล้างทิ้งทั้งหมด นั่นจึงจะหมดจริง กรณีที่เราแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ไปทำอย่างอื่นเสีย ก็เท่ากับเอากระดาษไปปิดอุจจาระแล้วบอกว่าสะอาดต้องเจริญเมตตาต่อบุคคลทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่เฉพาะแต่คนๆ นี้...ไม่น่าโกรธเลย น่าสงสาร น่าสมเพช น่าเมตตาด้วยกันทั้งสิ้น ด้วยเพราะเขาไม่รู้ จึงทำอะไรผิดๆ ไป...เมื่อเรารู้แล้ว เราก็อภัยให้