วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

เจริญธรรมกรรมฐาน


วันที่ : 16.07.2557
สถานที่ : ๖. สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม


ฟังเสียงธรรมผ่าน YOUTUBEย้อนกลับ