วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

เจริญธรรมกรรมฐาน


วันที่ : 29.07.2557
สถานที่ : ๕. สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต


ฟังเสียงธรรมผ่าน YOUTUBEย้อนกลับ