วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

เจริญธรรมกรรมฐาน


วันที่ : 14.10.2556
สถานที่ : ๖. สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม


ฟังเสียงธรรมผ่าน YOUTUBEย้อนกลับ