วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

เจริญธรรมกรรมฐาน


วันที่ : 07.09.2556
สถานที่ : ๕. สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต


ฟังเสียงธรรมผ่าน YOUTUBEย้อนกลับ