วิมุตติสุข = สุขอันเกิดจากความพ้นกิเลส เลิศกว่าสุขทั้งปวง

อรรถาธิบายการสวดพระปริตรสุตตัง


วันที่ : 29.12.2558
สถานที่ : ๕. สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต


ฟังเสียงธรรมผ่าน YOUTUBEย้อนกลับ