เจริญธรรมกรรมฐาน

เจริญธรรมกรรมฐาน เจริญธรรมกรรมฐาน

29 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
27 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
21 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
13 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
10 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
09 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
01 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
21 มกราคม 2564
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
ขอขอบคุณ : ไฟล์เสียงธรรมต้นฉบับจาก FB สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต อ.แม่อาย เชียงใหม่ / chawanpich YouTube Chanel / interdham YouTube Chanel และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังในการอัดเสียง / และเผยแผ่เสียงธรรมใน Chanel ต่างๆ ด้วยค่ะ