สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] พระพุทธเจ้ากล่าวถึงวันสิ้นโลกบ้างหรือไม่ ?

  • 2021,Nov 28
  • 672

[ ตอบ ] กล่าวถึง ตรัสว่าโลกนี้เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง มีกรเปลี่ยนแปลงได้ มิใช่เป็นเช่นนี้ตลอดไป 

[ ถาม ] จะเปลี่ยนแปลงเมื่อไร 

[ ตอบ ] ภายภาคหน้าจะมี มิได้บอกวันเดือนปี 

[ ถาม ] มีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าภายใน พ.ศ. ๒๕๕๕​ - ๒๕๖๐

[ ตอบ ] ห้ามภิกษุพญากรณ์ 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว