เจริญธรรมกรรมฐาน

เจริญธรรมกรรมฐาน เจริญธรรมกรรมฐาน

17 มีนาคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
16 มีนาคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
14 มีนาคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
10 มีนาคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
06 มีนาคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
01 มีนาคม 2566
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย
25 กุมภาพันธ์ 2566
 
24 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม
23 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม
13 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
09 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย
02 กุมภาพันธ์ 2566
สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม
31 มกราคม 2566
สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม
27 มกราคม 2566
สำนักวิปัสสนาดำรงธรรม
24 มกราคม 2566
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย
19 มกราคม 2566
 
17 มกราคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
14 มกราคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
12 มกราคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
06 มกราคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
02 มกราคม 2566
สำนักปฏิบัติธรรมดอยเทพเนรมิต
ขอขอบคุณ : ไฟล์เสียงธรรมต้นฉบับจาก FB สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต อ.แม่อาย เชียงใหม่ / chawanpich YouTube Chanel / interdham YouTube Chanel และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังในการอัดเสียง / และเผยแผ่เสียงธรรมใน Chanel ต่างๆ ด้วยค่ะ