เจริญธรรมกรรมฐาน

เจริญธรรมกรรมฐาน เจริญธรรมกรรมฐาน

ขอขอบคุณ : ไฟล์เสียงธรรมต้นฉบับจาก FB สำนักปฏิบัติธรรม ดอยเทพเนรมิต อ.แม่อาย เชียงใหม่ / chawanpich YouTube Chanel / interdham YouTube Chanel และขออนุโมทนาบุญกับทุกๆ ท่านที่อยู่เบื้องหลังในการอัดเสียง / และเผยแผ่เสียงธรรมใน Chanel ต่างๆ ด้วยค่ะ