สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

Blog

[ ถาม ] เวลาทำบุญใส่ชื่อพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องไปด้วย บุคคลเหล่านี้เขาจะได้บุญกับเราหรือไม่

[ ตอบ ] บุคคลเหล่านั้นต้องรับทราบ เมื่อรับทราบแล้วบุคคลเหล่านั้นต้องปีติดีใจที่เราทำให้ ถ้าขาดสององค์ประกอบนี้ บุคคลเหล่านั้นจะไม่ได้บุญ

รับฟังเสียงคำตอบได้ที่นี่ค่ะ 

Blog

[ ถาม ] เมื่อทำบุญแล้วขอต่างๆ นานา เช่น ขอให้ถูกหวย เราจะได้บุญไหม

[ ตอบ ] ได้ มีสิทธิ์ขอ เทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ มีทรัพย์น้อย อยากจะได้อะไรตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ ถ้ามีโอกาสผลแห่งทานที่เราทำไว้ในอดีตถ้ามีอยู่ ขอให้ลากเอาผลแห่งทานนั้นมาตอบแทนเราในปัจจุบันทีเน้อ ขอให้เรามีทรัพย...

Blog

[ ถาม ] คนเราเป็นทุกข์เพราะรักตัวเอง หรือรักคนอื่น

[ ตอบ ] รักตัวเองเป็นอันดับหนึ่ง รักคนอื่นเป็นอันดับรอง เหตุที่ทุกข์เพราะอันนี้ ทุกข์เพราะรัก ถ้าเราเกลียด มันก็ไม่ทุกข์ เราเกลียดสิ่งใด สิ่งนั้นอันตรทานไป เราก็ไม่ทุกข์ พ่อแม่ต้องรักลูก ลูกคนไหนเราเกลียด มัน...

Blog

[ ถาม ] พระพุทธเจ้ากล่าวถึงวันสิ้นโลกบ้างหรือไม่ ?

[ ตอบ ] กล่าวถึง ตรัสว่าโลกนี้เป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง มีกรเปลี่ยนแปลงได้ มิใช่เป็นเช่นนี้ตลอดไป 

[ ถาม ] จะเปลี่ยนแปลงเมื่อไร 

[ ตอบ ] ภายภาคหน้าจะมี มิได้บอกวันเ...

Blog

[ ถาม ] คนไม่ได้บวช เป็นชาวบ้านบรรลุธรรมเป็นอรหันต์มีไหม ?

[ ตอบ ] มี สันตติอำมาตย์ พาหิยะทารุจีวิยะ เป็นต้น

[ ถาม ] ผู้หญิงเป็นอรหันต์ได้ไหม 

[ ตอบ ] ภิกษุณีทั้งหลายเข้านิพพานมากมาย พ้นทุกข์สิ้นเชิง 

ที่มา :...

Blog

[ ถาม ] ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีมากและรุนแรงขึ้น จะเตรียมตัวหนีอย่างไรจึงจะรอดปลอดภัย

[ ตอบ ] ให้สร้างบุญบารมี ทาน ศีล สมาธิ ภาวนา ทำให้อุ่นใจ คนมีบุญจะมีพลังจิตมาก มีรัศมีหรือรังษีประจำกาย รังษีนี้จะทำหน้าที่ต่อต้านป้องกันภัยให้เจ้าของเป็นอัศจรรย์ หรือปาฏิหาริย์ (อัตโนมัติ) 

[ ถา...

Blog

[ ถาม ] ศาสนามีหลายศาสนา ศาสนาใดดีที่สุด 

[ ตอบ ] ศาสนาใดสอนให้พ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิง นั่นแหละดี 

[ ถาม ] เช่นนั้นต้องเป็นศาสนาพุทธ เพราะสอนให้ถือนิพพานสงบเย็น

[ ตอบ ] พิจารณาเอาเองเถิด 

ที่มา : จาก...

Blog

[ ถาม ] ทำไมทุกวันนี้ศาสนาเสื่อมมาก

[ ตอบ ] ศาสนาคือคำสั่งสอน ยังคงสั่งสอนให้ทำความดีเหมือนเก่า ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสอน จะถือว่าเสื่อมได้อย่างไร คนที่มานับถือต่างหากที่เสื่อม ไม่ทำตามที่สั่งสอน 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่...

Blog

[ ถาม ] สวรรค์ชั้นใดสุขที่สุด ที่น่าไปเกิด

[ ตอบ ] ไม่มีสุขที่สุด ไม่น่าไปเกิดเพราะยังต้องมีการหมดอายุ แล้วต้องไปตามยถากรรมต่อไป

[ ถาม ] แล้วที่ใดสุขที่สุด

[ ตอบ ] แดนนิพพาน เป็นแดนพ้นทุกข์ทั้งสิ้น เป็นสุขตลอดกาล ไม่ต้...

Blog

[ ถาม ] ทำอย่างไรจะไม่ตกนรก ?

[ ตอบ ] อย่าทำชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดีงาม 

[ ถาม ] คนไม่ทำชั่วเลยมีหรือ

[ ตอบ ] มี ผู้ที่ไกลจากกิเลสสิ้นเชิง เรียกว่า อรหันต์ เมื่อก่อนท่านก็เคยทำผิดมาก่อน ท่านใจแข็ง...

Blog

[ ถาม ] เทวดามีจริงหรือ ?

[ ตอบ ] มี

[ ถาม ] ทำไมไม่เห็นเจอบ้างเลย

[ ตอบ ] เขาอยู่ในเทวโลก ส่วนเราอยู่มนุษย์โลก ปลาทู กับ ลิง มีอยู่จริง แต่มันไม่เคยเห็นกันเลย

[ ถาม ] เทวดามี ๑๖ ชั้นฟ้า หรือ ...

Blog

[ ถาม ] พญายมเป็นใคร ? ทำหน้้าที่อะไร ??

[ ตอบ ] เป็นเปรตพวกหนึ่งที่มีความทุกข์ในตอนกลางวัน สุขสบายตอนกลางคืน จักรวาลให้มีหน้าที่ในการสอบสวนมนุษย์ว่าทำดี หรือชั่วอะไรบ้าง เพื่อจะได้ตัดสินว่าจะลงนรกหรือขึ้นสวรรค์

[ ถาม ] เป็นพญายมตลอดหรือ&nbs...

Blog

[ ถาม ] พุทธศาสนาให้ทำอย่างไรกับญาติที่ตาย

[ ตอบ ] ตายแล้ว ญาติมาพร้อมเตรียมงานพร้อมก็เผา กระดูกขี้เถ้าที่เหลือให้ลอยน้ำ อยากจะช่วยถ้ากลัวว่าจะไปอยู่ในภพภูมิที่ลำบาก ก็ให้ทำทานกับผู้มีศีลมากมีธรรมมากๆ แล้วอุทิศผลบุญไปให้

[ ถาม ] เขาได้รับ...

Blog

[ ถาม ] ผีมาสิงในร่างคนได้หรือไม่ ?

[ ถาม ] ผีมาสิงในร่างคนได้หรือไม่ ?

[ ตอบ ] เข้าได้ ครั้งพุทธกาลมาเข้าสิงพระภิกษุ สามเณรก็มี 

[ ถาม ] เมื่อมาเข้าสิงจะให้ทำอย่างไรจึงจะหายหรือออกไป ?

[ ถาม ] ถามผีว่าต้องการอะ...

Blog

[ ถาม ] ผีมีจริงหรือไม่

[ ตอบ ] มี สิ่งที่ไม่มีกายหยาย เป็นกายโปร่งใส หรือ กายทิพย์ มีหลาายชนิด เปรต อสุรกาย อยู่อีกมิติหนึ่งบนโลกมนุษย์ ต้องเรียกว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตามธรรมชาติ ไม่น่ากลัวแต่น่าสงสาร เพราะต้องหิวโหยอยู่เสมอ ทำมา...

Blog

[ ถาม ] ไม่ได้ทำบุญอะไร เพราะไม่เคยทำบาปอะไร คิิดถูกหรือไม่ ?

[ ตอบ ] กินบุญเก่าไม่สร้างบุญใหม่ หมดบุญจะมีความทุกข์ใจ ทุกข์กาย ไม่สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา แขน ขา ตา หู ปาก มือ เท้า สมบูรณ์ดี ควรใช้ให้เป็นประโยชน์ เปรียบเหมือนมีจอบมีเสียม แต่ไม่นำไปใช้ ปล่อยทิ้งไว้ให้สนิมขึ้...

Blog

[ ถาม ] มีการนำข้าว-น้ำ อาหารไปวางข้างโลงศพ มีพระสงฆ์ไปสวดเช้าบ้าง-ค่ำบ้าง เจ้าภาพเคาะโลงเรียกให้กินข้าว ให้ฟังพระสวด ทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ ?

[ ตอบ ] ไม่มีในพระธรรมทำสอน

[ ถาม ] อาหารที่ให้ผู้ตาย ผู้ตายจะกินได้หรือไม่ ?

[ ตอบ ] กินไม่ได้ เพราะปากและฟันรวมถึงร่างกายทั้งหมดพังไปแล้ว เห็นอยู่ด้วยตาเนื้อ

[ ถาม ] ทำตามปร...

Blog

[ ถาม ] การนั่งกรรมฐานพร้อมกับการนั่งฟังเสียงธรรมไปด้วย ซึ่งแตกต่างจากการนั่งกรรมฐานที่เคยปฏิบัติมาคือการนั่งนิ่งๆ แล้วกำหนดลมหายใจเข้าออก ถามว่าความเป็นเหตุเป็นผลตามที่หลวงพ่อสอนคืออะไร ?

[ ตอบ ] การนั่งนิ่งๆ อย่างนั้นไปนั่งเอาเองอยู่แล้ว แต่การนั่งครั้งนี้นิ่งด้วย เอาปัญญาด้วย เอาเสียงพระเทศน์เป็นสิ่งที่ให้จิตเกาะ ถ้าไปนั่งเองจะเรียกว่านั่งนิ่งๆ จริงๆ แล้วไม่นิ่งหรอก ...โอ้โฮ ! เสียงจิ้งหรีดดังยิ่งก...

Blog

[ ถาม ] เหตุใดการสร้างบุญด้วยการนั่งสมาธิ เดินจงกรม จึงได้บุญมากกว่าการทำทาน ? ]

การนั่งสมาธิและเดินจงกรม เป็นการเจริญสติ จิตเมื่อมีความนิ่งมีความสงบเกิดขึ้น จะคิดจะพิจารณาสิ่งทั้งหลายได้ละเอียดลออขึ้น (ธัมมวิจยะ) จะมีตัวรู้หรือตัวปัญญาผุดขึ้น เมื่อมีปัญญา...จะรู้ถูกรู้ผิด เลิกทำบาปทำชั่วตั้งแต่...

Blog

[ ถาม ] เวลาโกรธ ควรระงับด้วยอะไร ?

[ ตอบ ] โกรธ โมโห ให้ใช้เมตตาเข้าไปดับ ...จะโกรธทำไม ผม ขน เล็บ ฟัน หนังเหมือนกัน สี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์ยังรู้พลั้ง ช่างมันเถอะ... พยายามนึกบ่อยๆ จะหายเอง

[ ถามต่อ ] เคยนับเลข ท่องพุทโธแล้วก็ไม่หา...

Blog

[ ถาม ] ควรกรวดน้ำทันทีหลังจากทำบุญ หรือกลับไปทำที่บ้านได้ ?

[ ตอบ ] ทำได้ทุกเวลาเมื่อเราระลึกได้ นั่งสมาธิจิตนิ่งๆ ให้นึกเลยว่าวันนั้นเราได้ทำบุญชื่อนั้นๆ นึกถึงบุญที่เราได้ทำในวันนั้น แล้วเกิดความอิ่มเอิบปีติในจิตในใจ …ขออุทิศบุญที่เราได้เคยกระทำมาทั้งหลายทั้งสิ้น ใน...

Blog

[ ถาม ] สวดมนต์ขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้ว ถ้าเขายังไม่อโหสิกรรมให้ ต้องทำอย่างไร ?

[ ตอบ ] วาง เขาจะยกโทษให้หรือไม่แล้วแต่เขา แต่เราไม่โกรธแล้ว เป็นอันใช้ได้ ปรบมือข้างเดียวเราไม่ยกมือขึ้นรับดังไม่ได้ เขาเหวี่ยงอยู่คนเดียวเรื่องของเขา แต่เราชวนยุติแล้ว เราไม่ยกมือขึ้นไปรับก็จบกัน ก็จะไม่เกิดเสียงด...

Blog

[ ถาม ] พ่อแม่เสียชีวิต เมื่อเราทำบุญใส่บาตร ทำอย่างไร ? พวกท่านจึงจะได้รับบุญที่เราส่งไปให้ ?

[ ตอบ ] เมื่อทำคุณความดีจากทุกเรื่องทุกอย่าง ไม่ใช่เฉพาะแต่ใส่บาตรให้ทาน การทำกรรมฐาน หรือฟังธรรมปฏิบัติธรรมก็อุทิศให้ได้ ไม่รู้ว่าจะเป็นพ่อแม่ในชาตินี้หรือชาติก่อนๆ ก็ตามแต่ ใครควรจะรับจากเราได้เขาจะจัดลำดับไว้แล้ว...

Blog

[ ถาม ] การเดินจงกรม แล้วเกิดอาการง่วง ควรแก้ไขอย่างไร ?

[ ตอบ ] เลิกเดินไปทำข้อวัตรหรืออื่นๆ เมื่อรู้ว่าหายง่วงแน่ๆ ก็ไปเดินใหม่ เดินอีกง่วงอีก ไปทำอย่างอื่นอีก อย่างเช่น พระโมคัลนะ พระพุทธเจ้าท่านเคยทรงแนะนำให้เปลี่ยนสถานที่ เช่น ไปอยู่ในที่โล่งแหงนมองดูดาว หรือเปลี่ยนอ...

Blog

[ ถาม ] ถ้าเคยทำสิ่งไม่ดีไว้มาก เมื่อทำบุญ ถือศีล นั่งสมาธิ จะล้างกันได้หรือไม่ ?

[ ตอบ ] นั่นแหละเป็นวิธีโดยตรง ไม่ใช่การล้างแต่เป็นการละ คือการทำดีละบาป ทำดีหนีบาป เราไม่ได้ทำในส่วนที่ไม่ดี (บาป) ส่วนไม่ดี จึงไม่เพิ่มปริมาณ เราทำในส่วนที่ดี ส่วนที่ดีจึงเพิ่มปริมาณขึ้น บุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไปชน...

Blog

[ ถาม ] ทำไมคนเราเข้าวัดฟังธรรมะแล้วยังขี้บ่น จิตใจยิ่งแย่กว่าเดิม หรือมือถือสาก ปากถือศีล ?

[ ตอบ ] คนนี้ขยัน มือปากไม่ว่างเลย ไม่ผิดนะ ...แล้วยังขี้บ่น... ต้องดูเรื่องที่บ่น ถ้าบ่นเป็นประโยชน์แสดงว่าเอาใจใส่ เขาเรียกว่าคนเอาใจใส่ อยากจะสอน อยากจะบอกกล่าวอยู่บ่อยๆ อย่างนั้นก็ไม่ผิด แต่ถ้าบ่นพูดอยู่เรื่องเด...

Blog

เมื่อเราอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของคนอื่น แทนคนอื่น เจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นจะได้รับไหม

[ ตอบ ] หิวข้าวคงกินแทนกันไม่ได้ การอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นก็เช่นกันนอกจากเจ้าตัวเขานั้นจะรับรู้และเขาก็ทำของเขาเอง ในส่วนที่เราอุทิศไป ธรรมะจัดสรรเรียงชื่อเอาไว้แล้วว่าใครควรจะได้รับจากเราบ้าง ถ้าบัง...

Blog

[ ถาม ] การเดินจงกรม กับ การนั่งสมาธิ อย่างไหนที่จะมีโอกาสเกิดการพัฒนาของจิตมากกว่ากัน ?

[ ตอบ ] ต้องทำทั้งคู่ การเดินจงกรมเป็นการเจริญสติ ฝึกให้จิตสงบในท่าเคลื่อนไหว การนั่งสมาธิคือการฝึกให้จิตสงบในขณะที่นั่งอยู่กับที่ หรือจะนอนสมาธิก็ยังใช่ ไม่ผิด เป็นการฝึกให้จิตสงบในท่านอน ในทุกอริยาบทเราสามารถทำจิต...

Blog

[ ถาม ] การสวดมนต์ทำวัตร ถ้าสวดผิดบางคำหรือบางประโยค จะมีผลหรือไม่ ?

[ ตอบ ] มีผลคือภาษาวิบัติ แต่มีโทษไหม ทำให้บาปไหม ทำให้เข้าไม่ถึงธรรมไหม ทำให้บุญกุศลไม่เกิดไหม เราไม่ได้เจตนาจะให้ผิดมันเป็นไปตามนั้น เราไม่ได้กล่าวคำหยาบคาย เราไม่ได้เจตนาให้เกิดความเสียหาย ไม่บาปแต่ประการใด จะตัง...

Blog

[ ถาม ] การเดินจงกรมอย่างช้าหรือเร็วๆ แบบใดจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน ?

[ ตอบ ] แบบที่ทำให้จิตสงบได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องช้าหรือว่าต้องเร็ว ตรงนี้ที่เหตุช้าหรือเร็วนั้นเป็นไปตามจิต ถ้าจิตมันร้อนรนอยู่ มันฟุ้งซ่านอยู่ จะต้องเร็วๆ เพื่อมันจะได้มาจดจ่ออยู่กับตัวเลขหรือ...

Blog

[ ถาม ] การขึ้นวิปัสสนาทำอย่างไร ?

[ ตอบ ] เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา
เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ ตะโจ ทันตา นะขา โลมา เกสา
เกสา-ผม โลมา-ขน นะขา-เล็บ ทันตา-ฟัน ตะโจ-หนัง
ตะโจ-หนัง ทันตา-ฟัน นะขา-เล็บ โลมา-...

Blog

[ ถาม ] จำเป็นต้องเลี้ยงเจ้าที่หรือไม่ ?

[ ตอบ ] เลี้ยงแล้วโตไหม กินจุไหม เจ้าที่มีกี่ขามีกี่แขน ชอบแกงส้มหรือชอบแกงคั่ว หรือชอบก๋วยเตี๋ยว มีหรือ ? เจ้าที่
เจ้าที่หมายถึงใคร ในที่นี้จะหมายถึงเจ้าของที่คนที่ตายไปแล้ว มนุษย์ที่เคยเป็นเจ้าของที่ดินตร...

Blog

[ ถาม ] การอธิษฐานกับการบนบาน ต่างกันอย่างไร ?

[ ตอบ ] คำว่าอธิษฐานกับคำว่าบนบาน สองคำนี้มีความหมายทำนองเดียวกันคือการบอกกล่าว แต่การบนบานในที่นี้ส่วนมากจะบนด้วยของกินของใช้ ถ้าบนบานอย่างนั้นผิด แต่การอธิษฐานคือการตั้งจิตเอาไว้ ขอให้สิ่งนั้นๆ จงเกิด จงสัมฤทธิ์ผล...

Blog

[ ถาม ] ไม่ค่อยมีเงินทำบุญแต่รักษาศีลและนั่งสมาธิทุกวัน จะได้บุญไปสู่นิพพานหรือไม่ ?

[ ตอบ ] พระพุทธเจ้า พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ก็ไม่มีเงินทำบุญ พระเองก็ไม่มีเงินทำบุญ คำว่าบุญคือความดี และความดีนั้นทำได้หลายวิธีไม่ใช่เฉพาะต้องเอาเงินให้ เอาอย่างอื่นให้ก็เป็นบุญ เช่น นั่งสมาธิแล้วเอาบุญนี้อุทิศ...

Blog

[ ถาม ] การบวชเนกขัมมะช่วยตัดวิบากกรรม ได้หรือไม่

[ ตอบ ] ได้ การทำดีทุกอย่างเป็นการตัดวิบากกรรมทั้งสิ้น เช่น การที่เรามานั่งคุยธรรมะกันอยู่นี่ ก็เป็นการตัดวิบากกรรม คุยกันนานเท่าไหร่ก็ตัดวิบากกรรมเท่านั้น เพราะในขณะที่เรากำลังคุยธรรมะกัน อย่างน้อยเราไม่ได้ไปทำชั...

Blog

[ ถาม ] ตั้งใจถือศีลทุกวันพระ แต่บางครั้งมีเหตุให้ไม่ได้ทำ จะถือว่าผิดหรือบาปไหม ?

[ ตอบ ] การจะบาปหรือไม่บาป ขึ้นอยู่กับเจตนาของเจ้าของ ว่ามีเจตนาบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงสัจจะของตัวเองไหมหากเสียสัจจะโดยเจตนา ไม่มีเหตุผลจำเป็นจริงๆ ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย อย่างนี้ถือว่าบาป เพราะไม่รักษาสัจจะของตัวเอ...

Blog

[ ถาม ] เวลานั่งสมาธิเกิดทุกขเวทนา ปวดหลัง หรือปวดเข่ามาก มีวิธีแก้ไขอย่างไร ?

[ ตอบ ] ทน ไม่ต้องแก้ ทำต่อไป ในทางธรรมอาการป่วยเมื่อยไม่มีวิธีแก้ ห้ามเถรตรงว่าทายาหม่อง หรือว่าเหยียดแข้งเหยียดขา ออกไปเอ็กเซอร์ไซด์ แล้วเข้ามานั่งใหม่ อย่างนั้นไม่ใช่วิธีการแก้แบบทางธรรม ถ้าปวดขึ้นมาในขณะที่เรา...