คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

เราโกรธคนอื่น เราผิดคือเบียดเบียนตัวเอง ทำให้จิตตัวเองขุ่นมัว

  • 2024,Jun 22
  • 653


เราโกรธคนอื่น เราผิดคือเบียดเบียนตัวเอง ทำให้จิตตัวเองขุ่นมัว

มานั่งเกลียดคนโน้น อิจฉาคนนี้ ริษยาคนนั้น ไม่ได้ บาป ทำให้จิตตัวเองขุ่นมัวน่ะ ถือว่าเบียดเบียนตัวเอง เราโกรธคนอื่นน่ะเราผิดคือเบียดเบียนตัวเอง คนที่ถูกเราโกรธเขาอาจจะไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ได้ แต่เราผิดแล้ว ข้อหาเบียดเบียนตัวเอง ทำให้ตัวเองทุกข์ใจ ด้วยการอิจฉาผู้อื่นอยู่ ริษยาผู้อื่นอยู่ นั่นก็ถือว่าเป็นชั่วชนิดหนึ่ง 
....
คนปฏิบัติธรรมต้องไม่เป็นนิสัยเช่นนั้น แล้วคนที่ประพฤติเช่นนี้แหละที่จะไปนิพพาน พวกนี้แหละจะสงบเย็น ผู้นี้แหละที่จะไปเป็นโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ 

หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย อุตรดิตถ์ 
2 พฤศจิกายน 2560