สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] ตั้งใจถือศีลทุกวันพระ แต่บางครั้งมีเหตุให้ไม่ได้ทำ จะถือว่าผิดหรือบาปไหม ?

  • 2024,Jun 22
  • 2,999

[ ตอบ ] การจะบาปหรือไม่บาป ขึ้นอยู่กับเจตนาของเจ้าของ ว่ามีเจตนาบ่ายเบี่ยงหลีกเลี่ยงสัจจะของตัวเองไหมหากเสียสัจจะโดยเจตนา ไม่มีเหตุผลจำเป็นจริงๆ ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตาย อย่างนี้ถือว่าบาป เพราะไม่รักษาสัจจะของตัวเอง แต่ถ้าไม่ได้เจตนาที่จะหลีกเลี่ยง มีเหตุจำเป็นทางโลก เจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลกระทันหัน จะไปทำเรื่องของทางโลกให้เสร็จสิ้นก่อน แล้วค่อยว่ากัน อย่างนี้ไม่ผิด ธรรมะไม่มีใครเอาคอขาดบาดตาย ... ทางธรรมใจดี