สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] การบวชเนกขัมมะช่วยตัดวิบากกรรม ได้หรือไม่

  • 2022,Dec 06
  • 2012

[ ตอบ ] ได้ การทำดีทุกอย่างเป็นการตัดวิบากกรรมทั้งสิ้น เช่น การที่เรามานั่งคุยธรรมะกันอยู่นี่ ก็เป็นการตัดวิบากกรรม คุยกันนานเท่าไหร่ก็ตัดวิบากกรรมเท่านั้น เพราะในขณะที่เรากำลังคุยธรรมะกัน อย่างน้อยเราไม่ได้ไปทำชั่ว ความชั่วไม่พอกพูน อีกทั้งความชั่วที่เคยพอกพูนอยู่จะต้องหลุดไป เพราะเราเข้าใจในบางเรื่องบางอย่างที่สนทนา เมื่อเข้าใจมันไปตัดการคิดที่จะไปทำโน่นทำนี่ ทำสิ่งที่ไม่ดีออกไป เรียกว่าไปตัดกรรม

...


"กรรม" แปลว่า "การกระทำ" ถ้าฉันไม่รู้ ก็คงทำกรรมชื่อนั้นชื่อนี้ต่อไปอีก แต่เมื่อมารู้แล้วว่ากรรมชื่อนั้นเป็นบาป นับแต่นั้นมาก็เลยเลิกทำ...ตัดกรรมไปแล้ว การเลิกกระทำกรรมที่ไม่ดีออกไป เรียกว่าตัดกรรมที่ไม่ดีออกไป และการที่เราหันไปทำแต่กรรมดี ก็เท่ากับเราเพิ่มกรรมดีตัดกรรมชั่ว แต่ถ้าเราไปทำชั่วก็ตัดกรรมดี มันอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามกัน มัวแต่ไปทำกรรมชั่วก็ไปตัดกรรมดีของตัวเอง ลดลงไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราไปทำกรรมดี ก็เป็นการเพิ่มกรรมดี...เพิ่มไป...เพิ่มไป กรรมชั่วก็เลยน้อยกว่า แต่จริงๆ แล้วความชั่วมันก็ยังอยู่เท่าเดิม แต่เราทำกรรมดี....พอกพูนขึ้น...พอกพูนขึ้น หนีมัน กลายเป็นกรรมดีมากกว่ากรรมชั่ว ทำกรรมหนีกรรม ทำกรรมเพิ่มกรรม อันนี้แล้วแต่เราจะทำกรรมดีหรือกรรมชั่ว ...ทำกรรมดีก็ตัดกรรมชั่ว...

บรรยายธรรมเมื่อวันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๖