สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] การอธิษฐานกับการบนบาน ต่างกันอย่างไร ?

  • 2022,Dec 06
  • 1589

[ ตอบ ] คำว่าอธิษฐานกับคำว่าบนบาน สองคำนี้มีความหมายทำนองเดียวกันคือการบอกกล่าว แต่การบนบานในที่นี้ส่วนมากจะบนด้วยของกินของใช้ ถ้าบนบานอย่างนั้นผิด แต่การอธิษฐานคือการตั้งจิตเอาไว้ ขอให้สิ่งนั้นๆ จงเกิด จงสัมฤทธิ์ผล สิ่งที่เราบอกกล่าวไปนั้นเป็นอธิษฐานบารมี เช่น เราอธิษฐานปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ อธิษฐานนิพพาน อธิษฐานให้ชีวิตของเราจงพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด อย่างนี้จะว่าบนบานไหม ? ไม่ได้บนบาน ไม่ได้แลกเปลี่ยนด้วยข้าวด้วยน้ำว่าถ้าเราถึงนิพพานได้หัวหมูหัวไก่ อย่างนี้ไม่ผิด อีกทั้งยังถือว่าเป็นบารมีอีกด้วย

...

บารมี คือทำให้เกิดพลังจิต การอธิษฐานขอให้เกิดเป็นมนุษย์ เมื่อเป็นมนุษย์ขอให้เจอพระพุทธศาสนา เจอแล้วขอให้ได้ฟังธรรมของพระศาสดา ขอให้มีดวงตาเห็นธรรม อย่างนี้คือการอธิษฐานทั้งนั้น แล้วการอธิษฐานอย่างนี้ผิดไหม ? ไม่ผิด ไม่เรียกว่าโลภ เพราะเป็นการปรารถนาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นกุศล เป็นบุญ เป็นความดี ที่จะเรียกว่าโลภคือต้องการอยากได้ในสิ่งที่ทำให้ขุ่นมัว ไม่ได้แล้วเป็นทุกข์ อย่างนี้เป็นต้น มาทำบุญทำกุศล ได้สร้างคุณงามความดีในปัจจุบันชาติ ควรอธิษฐานขอให้ตัวเองพ้นทุกข์ ...ขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นด้วยเทอญ...

...


นี่คือยอดของการอธิษฐาน พ้นจากทุกข์ก็คือนิพพาน นิพพานเป็นแดนพ้นทุกข์ แดนอื่นๆ ยังไม่พ้นทุกข์ มีพ้นทุกข์อยู่ที่เดียวคือที่นิพพาน ส่วนการบนบานนั้น เป็นการบอกกล่าวขอให้ช่วยเรื่องโน้นเรื่องนี้ การบนบานมีผลได้จริง แต่ห้ามติดสินบน ห้ามบอกว่าจะเอาสิ่งโน้นสิ่งนี้ไปแลกเปลี่ยน จะเอาไก่ไปให้ เอาหมูไปให้ เอาเป็ดไปให้ อย่างนี้ไม่ต้อง เอาผลไม้ไปให้ เอากล้วยไปให้ เอาเก้าชนิดแปดชนิดไปให้ ไม่ต้อง อย่างนี้เป็นสินบน การบวงสรวงหรือการบนบานมีความหมายเดียวกัน หากเราต้องการที่จะให้เทพเทวดาช่วยเหลือเรื่องอะไร ไปบอกเลย จะกลางแจ้งหรือถ้ามีต้นไม้ใหญ่อยู่แถวๆ บ้าน จะไปบอกที่ต้นไม้ใหญ่ก็ได้ หรือถ้ามีต้นแก้ว ต้นพุด ดอกหอมๆ ไปบอกที่ต้นไม้นั่นก็ได้ เทพเทวดาจะอาศัยอยู่ตามต้นไม้ อย่างนี้ทำได้ การบวงสรวงต่างๆ ไม่ผิดหลักศาสนาพุทธ และไม่ใช่เป็นการงมงาย ถ้าเทพเทวดาสงเคราะห์เราได้ เขาก็จะสงเคราะห์เราเอง