สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] การเดินจงกรมอย่างช้าหรือเร็วๆ แบบใดจะได้ประโยชน์มากกว่ากัน ?

  • 2022,Aug 11
  • 1831

[ ตอบ ] แบบที่ทำให้จิตสงบได้ประโยชน์มากที่สุด ไม่มีสูตรตายตัวว่าต้องช้าหรือว่าต้องเร็ว ตรงนี้ที่เหตุช้าหรือเร็วนั้นเป็นไปตามจิต ถ้าจิตมันร้อนรนอยู่ มันฟุ้งซ่านอยู่ จะต้องเร็วๆ เพื่อมันจะได้มาจดจ่ออยู่กับตัวเลขหรือเท้าที่นับ ไม่ไปจดจ่ออยู่กับเรื่องอื่น เพราะถ้าช้าปุ๊บนี่มันจะทำให้คิดถึงเรื่องนั้นๆ อยู่อีก ตัดมันไม่ได้ จำเป็นต้องเร็วก็เร็ว อันควรเร็วก็เร็ว แต่เมื่อเร็วไปแล้วมันเมื่อยมันล้า พอเร็วแล้วมันไม่เอาละ มันอยากจะช้า เมื่ออยากจะช้า แสดงว่ามันต้องการจะให้ช้า เราก็ช้าตามมัน อย่างนี้เรียกว่าเดินตามความเป็นจริง เร็วก็เร็วตามจริง ช้าก็ช้าตามจริง ทั้งช้าและเร็วสามารถตัดความกังวล ตัดความลังเลสงสัย ทำให้จิตสงบให้จิตนิ่งได้ ถูกทั้งนั้น ไม่ผิดเลย อย่ายึดมั่นถือมั่นว่าต้องช้าหรือต้องเร็ว อันนี้จึงแล้วแต่เจ้าของ