สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] การเดินจงกรม กับ การนั่งสมาธิ อย่างไหนที่จะมีโอกาสเกิดการพัฒนาของจิตมากกว่ากัน ?

  • 2023,Dec 09
  • 2,452

[ ตอบ ] ต้องทำทั้งคู่ การเดินจงกรมเป็นการเจริญสติ ฝึกให้จิตสงบในท่าเคลื่อนไหว การนั่งสมาธิคือการฝึกให้จิตสงบในขณะที่นั่งอยู่กับที่ หรือจะนอนสมาธิก็ยังใช่ ไม่ผิด เป็นการฝึกให้จิตสงบในท่านอน ในทุกอริยาบทเราสามารถทำจิตเข้าสู่ความสงบได้ทั้งสิ้น สมาธิแปลว่าสงบ ต้องสงบได้ในทุกอริยาบทจึงจะถูกต้อง ดังนั้นก็เลยฝึกไว้ทุกท่า แต่เท่าที่ได้เคยประพฤติปฏิบัติมา การเดินจงกรมนี่ยอดเยี่ยม ปัญญาเกิด คล่องแคล่วว่องไว

...

อานิสงส์ของการเดินจงกรมมีไม่ต่ำกว่า ๑๐ ข้อ เช่น ทำให้อายุยืน ทำให้ไม่มีโรคมาก ทำให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน ทำให้ไม่ลงอบาย ทำให้เป็นที่รักของเทวดา ทำให้เป็นที่รักของมนุษย์ หลายอย่าง อัศจรรย์ดีอยู่เหมือนกัน
ลองเดินดูเถอะ ยอดเยี่ยม วันหนึ่งควรจะเดินให้ได้อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๕,๐๐๐ ก้าว ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง แต่ถ้าต้องการจะเห็นผลเร็วขึ้น เดิน ๒ ชั่วโมง ๓ ชั่วโมง แล้วแต่
วันนี้วันพระ ไม่ได้ไปไหน อากาศครึ้มดี เราจะเดินจงกรมดูสิจะได้สักเท่าไหร่ เดินเสร็จเมื่อยไปนั่ง นั่งเสร็จมาเดินอยู่อย่างนั้น เดี๋ยวจะเกิดปัญญาขึ้นเอง อีกทั้งยังมีอานิสงส์ ... หมู่เทพเทวดาผ่านมาเห็นเรากำลังเดินอยู่ “คนอื่นเขาไปเต้นไปรำกัน บุคคลผู้นี้มาเดินเจริญสติอยู่หนอ นี่ถือว่าเป็นที่รักของเทวดา ... เขาเห็นจริงๆ”