สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] ถ้าเคยทำสิ่งไม่ดีไว้มาก เมื่อทำบุญ ถือศีล นั่งสมาธิ จะล้างกันได้หรือไม่ ?

  • 2022,Dec 05
  • 1529

[ ตอบ ] นั่นแหละเป็นวิธีโดยตรง ไม่ใช่การล้างแต่เป็นการละ คือการทำดีละบาป ทำดีหนีบาป เราไม่ได้ทำในส่วนที่ไม่ดี (บาป) ส่วนไม่ดี จึงไม่เพิ่มปริมาณ เราทำในส่วนที่ดี ส่วนที่ดีจึงเพิ่มปริมาณขึ้น บุญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนไปชนเพดาน บาปไม่ตามเลยตอนนี้ เขาเรียกว่าหนีพ้นหรือพ้นทุกข์ หนีจนถึงแดนนิพพาน แดนสงบเย็นไม่กลับมาเกิดอีก แต่ถ้ากลับมาเกิดอีก มีสิทธิ์ที่กองบาปที่กองอยู่นั้นจะถูกเขี่ยขึ้นมาใช้ มันพร้อมที่จะติดตามได้ …มาเร็ว มาเกิดอีกแล้ว เร็วรีบไปจองเวร… ฉะนั้นหนีให้พ้น ก็คือหนีไปถึงแดนนิพพาน มันไม่ตื่นมารบกวนอีกต่อไป เรียกว่าอโหสิกรรมกัน ไม่จองเวรต่อกันโดยสิ้นเชิง