สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] การเดินจงกรม แล้วเกิดอาการง่วง ควรแก้ไขอย่างไร ?

  • 2024,Jul 25
  • 3,007

[ ตอบ ] เลิกเดินไปทำข้อวัตรหรืออื่นๆ เมื่อรู้ว่าหายง่วงแน่ๆ ก็ไปเดินใหม่ เดินอีกง่วงอีก ไปทำอย่างอื่นอีก อย่างเช่น พระโมคัลนะ พระพุทธเจ้าท่านเคยทรงแนะนำให้เปลี่ยนสถานที่ เช่น ไปอยู่ในที่โล่งแหงนมองดูดาว หรือเปลี่ยนอิริยาบถ ล้างหัว ล้างหน้า ลูบตัว จะทำอย่างไรก็ได้ไม่ให้หลับ ให้ตัวง่วงหายไปถือว่าใช้ได้ พอหายง่วงแล้วอาจจะไม่ได้จิตสงบจิตนิ่ง อาจจะคิดฟุ้งซ่านไปก็ช่างมัน เราต้องการเอาชนะความง่วงอย่างเดียว จะอยู่ในอิริยาบทใดก็ได้ ไปนั่งสนทนาธรรมก็ได้ ถึงง่วงแล้วไม่นอนอย่างนี้ก็ถือว่าแก้ไขได้เช่นกัน 


[ ถาม ] เพราะมัวแต่ง่วงจิตเลยไม่จดจ่ออยู่กับการนับก้าว 
[ ตอบ ] ต้องฝืน เมื่อฝืนได้ จะสามารถนับก้าวได้อย่างไม่ผิด 
[ ถาม ] ควรหยุดเดินหรือพยายามเดินต่อไป
[ ตอบ ] ทั้งสองอย่าง ควรพยายามก่อน เมื่อพยายามแล้วไม่ได้จึงค่อยหยุด แต่ถ้าจะหยุด โดยไม่ใช้ความพยายามเลยไม่ควร