สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

เมื่อเราอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรของคนอื่น แทนคนอื่น เจ้ากรรมนายเวรของคนอื่นจะได้รับไหม

  • 2024,Jul 25
  • 2,966

[ ตอบ ] หิวข้าวคงกินแทนกันไม่ได้ การอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรของผู้อื่นก็เช่นกันนอกจากเจ้าตัวเขานั้นจะรับรู้และเขาก็ทำของเขาเอง ในส่วนที่เราอุทิศไป ธรรมะจัดสรรเรียงชื่อเอาไว้แล้วว่าใครควรจะได้รับจากเราบ้าง ถ้าบังเอิญเจ้ากรรมนายเวรของเขากับของเราเป็นคนๆ เดียวกัน เพียงแต่อยู่คนละชาติกัน เช่น พ่อเธอตายในชาตินี้ และถ้านับไปอีกแสนชาติพ่อเธอก็เคยเป็นพ่อฉันเหมือนกัน อย่างนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับทั้งจากลูกในปัจจุบันและลูกในอดีต ไม่ต้องสงสัย ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะทำแทนกันได้ไหม จะให้เผื่อกันได้ถึงขนาดไหนบ้าง คนนั้นเอ่ยชื่อจะได้รับหรือยัง คนนี้ลืมไม่ได้เอ่ยชื่อคงจะไม่ได้รับ ตัดเรื่องเหล่านี้ออกไปเสีย ขอเพียงแต่ให้ทำ….เมื่อทำคุณงามความดีขออุทิศบุญให้ญาติทั้งหลาย จบเลย หลักของพุทธะง่ายๆ ไม่ต้องกลัวว่าไม่ประทับใจ