สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] มีการนำข้าว-น้ำ อาหารไปวางข้างโลงศพ มีพระสงฆ์ไปสวดเช้าบ้าง-ค่ำบ้าง เจ้าภาพเคาะโลงเรียกให้กินข้าว ให้ฟังพระสวด ทำเช่นนี้ถูกต้องหรือไม่ ?

  • 2024,Feb 21
  • 2,671

[ ตอบ ] ไม่มีในพระธรรมทำสอน

[ ถาม ] อาหารที่ให้ผู้ตาย ผู้ตายจะกินได้หรือไม่ ?

[ ตอบ ] กินไม่ได้ เพราะปากและฟันรวมถึงร่างกายทั้งหมดพังไปแล้ว เห็นอยู่ด้วยตาเนื้อ

[ ถาม ] ทำตามประเพณีที่เขาทำกันอยู่ในหมู่บ้านนั่นล่ะ 

[ ตอบ ] ใครตั้งประเพณีก็ช่างเถอะแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้า ถ้าทำตามพุทธเจ้าต้องไม่มี ไม่เกิดประโยชน์ เสียข้าว-น้ำ เปล่าๆ คนตายไม่ได้บุญด้วย

[ ถาม ] ถ้าว่าทำผิด ทำไมพระสงฆ์ที่อยู่ในพิธีนั้น ทำไมไม่ห้ามไม่บอก บางรูปบอกให้ทำด้วยซ้ำไป 

[ ตอบ ] ไม่รู้ฮึ รูปนี้ไม่เคยแนะนำ คนละรูปกัน

[ ถาม ] หรือพระท่านก็ไม่รู้ว่าผิดหรือถูกเป็นอย่างไร 

[ ตอบ ] ไม่รู้อีกนั่นแหละ คนละรูปกัน 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว