สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] สวรรค์ชั้นใดสุขที่สุด ที่น่าไปเกิด

  • 2023,Jun 06
  • 1,986

[ ตอบ ] ไม่มีสุขที่สุด ไม่น่าไปเกิดเพราะยังต้องมีการหมดอายุ แล้วต้องไปตามยถากรรมต่อไป

[ ถาม ] แล้วที่ใดสุขที่สุด

[ ตอบ ] แดนนิพพาน เป็นแดนพ้นทุกข์ทั้งสิ้น เป็นสุขตลอดกาล ไม่ต้องหมดอายุ 

[ ถาม ] ทำอย่างไรจะได้ไปนิพพานกับเขาบ้าง

[ ตอบ ] ให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิ เจริญภาวนาวิปัสสนา 

[ ถาม ] ทำได้ยาก 

[ ตอบ ] คนชั่วทำได้ยาก คนดีชอบทำ ทำแล้วสบาย

[ ถาม ] คนทำมีน้อย

[ ตอบ ] คนเดียวเราก็ทำ ถึงมีหลายคนก็ต่างคนต่างทำอยู่แล้ว 

[ ถาม ] เคยได้อ่านหนังสือธรรมะ บอกว่าถ้าละความโลภ โกรธ หลง ได้ถึงจะเข้านิพพาน ทำไมบอกไม่เหมือนกัน ?

[ ตอบ ] จะละความโลภ โกรธ หลง ได้ จะต้องมีพื้นฐานมาจากการให้ทาน รักษาศีล ทำสมาธิ มีปัญญาพิจารณานี่แหละ

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว