สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] ทำไมทุกวันนี้ศาสนาเสื่อมมาก

  • 2023,Dec 09
  • 2,534

[ ตอบ ] ศาสนาคือคำสั่งสอน ยังคงสั่งสอนให้ทำความดีเหมือนเก่า ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงคำสอน จะถือว่าเสื่อมได้อย่างไร คนที่มานับถือต่างหากที่เสื่อม ไม่ทำตามที่สั่งสอน 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว