สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] ศาสนามีหลายศาสนา ศาสนาใดดีที่สุด 

  • 2023,Oct 01
  • 3,535

[ ตอบ ] ศาสนาใดสอนให้พ้นจากความทุกข์ได้สิ้นเชิง นั่นแหละดี 

[ ถาม ] เช่นนั้นต้องเป็นศาสนาพุทธ เพราะสอนให้ถือนิพพานสงบเย็น

[ ตอบ ] พิจารณาเอาเองเถิด 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว