สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] คนไม่ได้บวช เป็นชาวบ้านบรรลุธรรมเป็นอรหันต์มีไหม ?

  • 2023,Dec 09
  • 2,370

[ ตอบ ] มี สันตติอำมาตย์ พาหิยะทารุจีวิยะ เป็นต้น

[ ถาม ] ผู้หญิงเป็นอรหันต์ได้ไหม 

[ ตอบ ] ภิกษุณีทั้งหลายเข้านิพพานมากมาย พ้นทุกข์สิ้นเชิง 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว