สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีมากและรุนแรงขึ้น จะเตรียมตัวหนีอย่างไรจึงจะรอดปลอดภัย

  • 2023,Mar 24
  • 707

[ ตอบ ] ให้สร้างบุญบารมี ทาน ศีล สมาธิ ภาวนา ทำให้อุ่นใจ คนมีบุญจะมีพลังจิตมาก มีรัศมีหรือรังษีประจำกาย รังษีนี้จะทำหน้าที่ต่อต้านป้องกันภัยให้เจ้าของเป็นอัศจรรย์ หรือปาฏิหาริย์ (อัตโนมัติ) 

[ ถาม ] ทำให้ไม่ตายหรือ

[ ตอบ ] ใช่ ถึงแม้ตายก็จะป้องกันไม่ให้ตกอบายภูมิ ไปเกิดที่ดี 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว