สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] เมื่อทำบุญแล้วขอต่างๆ นานา เช่น ขอให้ถูกหวย เราจะได้บุญไหม

  • 2023,Dec 09
  • 2,358

[ ตอบ ] ได้ มีสิทธิ์ขอ เทวดาเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ มีทรัพย์น้อย อยากจะได้อะไรตั้งหลายอย่างที่ยังไม่ได้ ถ้ามีโอกาสผลแห่งทานที่เราทำไว้ในอดีตถ้ามีอยู่ ขอให้ลากเอาผลแห่งทานนั้นมาตอบแทนเราในปัจจุบันทีเน้อ ขอให้เรามีทรัพย์มีสมบัติพอกพูนเพิ่มขึ้นมา จะด้วยเป็นลาภเป็นสักการะใดๆ ก็ตามแต่เถอะ ขอให้มาปรากฏผลแก่เราโดยฉับพลันด้วยเถอะ จากการที่เราได้ประพฤติบุญประพฤติกุศลอยู่นี้ ขอสิ่งที่เราอธิษฐานไปนี้จงสัมฤทธิ์ผลโดยฉับพลัน 

...

ผิดตรงไหนล่ะ ไม่ผิด ขอได้ แต่อย่าติดสินบนก็แล้วกัน เออ ถ้าให้ฉันถูกแล้ว เดี๋ยวจะให้เป็ด จะให้มะม่วง จะให้ข้าวเหนียว ไม่ได้ อันนั้นติดสินบน ผิด เขากินไม่ได้ ที่ผิดคือเขากินไม่ได้ แต่ถ้าบอกว่าเราจะประพฤติตนให้เป็นคนดีให้ยิ่งๆ ขึ้นไป แล้วจะอุทิศบุญกุศลให้จิตวิญญาณทั้งหลายให้มากขึ้น ก็แล้วแต่ ได้บอกกล่าวไปว่า เราจะเป็นคนดิบคนดีให้ยิ่งขึ้นก็ไม่เป็นไร ถ้าเช่นนั้น หรือไม่ได้บอกเช่นนั้นก็ไม่เป็นไร แต่เรามีสิทธิ์ที่จะบวงสรวงขอ อธิษฐานขอ ลั่นสัจจะขอ ไม่ผิด 

...

การขอของเราไม่ได้เบียดเบียนใคร อันควรจะได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเทพเทวดาจะวิเคราะห์ จะวินิจฉัยเองว่ามันควรหรือยัง มันถึงเวลาหรือยัง ถ้าเขาเห็นว่ามันควรบางทีเราไม่ได้ขอด้วยซ้ำเขาก็ให้ มันมีอย่างนี้ ระบบการตอบแทนของทานของโภคสมบัติ มันเป็นไปตามความเป็นจริงของมันเอง หาใช่ว่าอ้อนวอนหรือไม่อ้อนวอน เราทำบุญไปแล้วลืมอ้อนวอน ถึงลืมอ้อนวอนถ้าครบกำหนดเวลาอันควรตอบแทนเขาก็จะตอบแทนให้เอง ไม่ต้องกลัว เป็นอย่างนั้น

รับฟังเสียงคำตอบได้ที่นี่ค่ะ >> คลิก