สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] เวลาทำบุญใส่ชื่อพ่อแม่ หรือญาติพี่น้องไปด้วย บุคคลเหล่านี้เขาจะได้บุญกับเราหรือไม่

  • 2023,Oct 01
  • 2,249

[ ตอบ ] บุคคลเหล่านั้นต้องรับทราบ เมื่อรับทราบแล้วบุคคลเหล่านั้นต้องปีติดีใจที่เราทำให้ ถ้าขาดสององค์ประกอบนี้ บุคคลเหล่านั้นจะไม่ได้บุญ

รับฟังเสียงคำตอบได้ที่นี่ค่ะ คลิก