เข้้าถ้ำที่ทองผาภูมิ

เข้้าถ้ำที่ทองผาภูมิ เข้้าถ้ำที่ทองผาภูมิ

ขณะที่นั่งสมาธิอยู่ในถ้ำมืดมิด ซึ่งแสงทั้งหลายส่องเข้าไปไม่ถึงเลย หลับตาได้ครู่หนึ่ง ปรากฏเห็นเม็ดดินเม็ดทรายชัดเจนอยู่ต่อหน้า ครั้นลืมตาขึ้นดูก็มืดมิด หยิบไฟฉายส่องดู เออ เหมือนที่เห็นในนิมิตเลย แต่ไม่ช้ดเจนเท่า นั่งงุนงงอยู่พักหนึ่ง ไม่รู้ว่าอะไร ? จึงตัดบทว่า "ช่างมันเฮ๊อะ"

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว