คิดจะเปลี่ยนนิกาย

คิดจะเปลี่ยนนิกาย คิดจะเปลี่ยนนิกาย

คิดอยู่ในจิตว่าหลวงปู่ หลวงตาหลายรูปที่ท่านปฏิบัติได้รับมรรคผลส่วนมาก ได้ยินว่าท่านบวชนิกายรรมยุต อีกจิตหนึ่งก็บอกว่ามหานิกายก็บรรลุได้ และมีมาก่อนเก่าด้วย ชื่อนิกายนั้นไม่เป็นประมาณหรอก อยู่ที่ผู้ประพฤติต่างหาก นิกายใดๆ ก็ถือศีลเดียวกัน มรรคองค์แปดเช่นกัน โพธิปักขิยธรรมสามสิบเจ็ดข้อเหมือนกัน อยู่ที่ทำจริงหรือไม่ 

...

หลังจากได้คิดเช่นนั้นมาหลายวัน ได้มาปรากฏในนิมิตว่า มีหลวงปู่มั่นมาหาและบอกว่า "นิกายน่ะ ! ไม่ต้องเปลี่ยนหรอก ถึงอย่างไรข้างในท่านเป็นธรรมยุตอยู่แล้ว" ออกจากนิมิตมารู้สึกสบายใจ เลิกกังวลเรื่องนี้อีกต่อไป 

...

แต่ก็อัศจรรย์อยู่ในใจว่า เราคิดของเราอยู่คนเดียวแล้วท่านมารู้ของเราได้อย่างไร ทั้งๆ ที่ท่านมรณภาพไปแล้ว นั่นน่ะซิ !! แต่ถึงกระนั้นก็ต้องวางนิมิตนั้นๆ เสีย 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว