คำบริกรรม

คำบริกรรม คำบริกรรม

ครั้งหนึ่งได้พิจารณาเรื่องคำบริกรรมของแต่ละสำนัก ซึ่งใช้แตกต่างกันไป ซึ่งของเราใช้ "เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ" ทำไมไม่เหมือนกัน ในเมื่อศาสนาเดียวกันแท้ๆ แล้วคำบริกรรมใดล่ะที่ถูกต้องได้ผล จิตตอบมาว่า คำใดก็แล้วแต่เถอะ ขอให้บริกรรมแล้วจิตนิ่งสงบลงได้ เกิดปัญญาหาอุบายมาทำลายด้วยกิเลส โลภ โกรธ หลง ให้หมดไปจากจิตใจได้ ถือว่าได้ผลทั้งนั้น อย่ามัวติดใจสงสัยอยู่เลย ! อย่ามัวเถียงกันเลย !

...

อยู่มาวันหนึ่งนิมิตเห็นหลวงปู่สด วัดปากน้ำภาษีเจริญ เก็นกายท่อนบนท่านอยู่ในวงรี ลอยอยู่เบื้องหน้าเรา ในจิตคิดว่าเป็นเพียงภาพหรือองค์จริง ท่านกระพริบตาให้เห็นจึงทราบว่าองค์จริง จึงถามท่านว่า "หลวงปู่ ในสมัยที่หลวงปู่ปฏิบัติธรรมอยู่ หลวงปู่บริกรรมว่าอะไร" ท่านตอบว่า "ใช้ เกสา โลมา นขา ทันตา ตะโจ" แล้วท่านก็ย้ำอยู่คำเดียวว่า "นขาๆๆๆๆๆ" แล้วท่านก็หายไป ในจิตก็คิดว่า "เฮ้อ ! ท่านก็ยังใช้ของพระพุทธเจ้า" ออกจากนิมิตมาก็ยังอัศจรรย์และดีใจว่า "แม้หลวงปู่สดก็บริกรรมเหมือนเรา" ท่านมาเมตตาเป็นอัศจรรย์เพื่อให้มีความ มั่นใจ !

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว