นิมิตอัศจรรย์

นิมิตอัศจรรย์ นิมิตอัศจรรย์

ครั้งหนึ่งได้นิมิตว่าานอนอยู่บนเก้าอี้ที่เอนได้ เห็นพระพุทธเจ้าเข้ามายืนอยู่ข้างๆ พระองค์ตรัสว่า "พลิกจิตซิ"

...

เรางุนงงเพราะไม่รู้ว่าจะพลิกอย่างไร พระองค์ทราบในพระทัยว่าเรางุนงงในวิธีทำอยู่ ทันใดพระองค์ก็นำพระหัตถ์คว้าลงไปที่ตรงหัวใจของเราแล้วจับหมุนหนึ่งรอบ และตรัสว่า "แค่นี้แหล่ะ" พระองค์แย้มพระโอษฐ์น้อยๆ แล้วก็เสด็จดำเนินไป 

...

สายตามมองตามพระองค์ไป ส่วนมือจับตรงหัวใจที่ท่านหมุนเหมือนยังงงๆ อยู่ ออกจากนิมิตมายังคิดอยู่ว่า "แล้วเราจะพลิกให้ผู้อื่นได้ยังไง ?" อุทานอยู่ในใจว่า "พระพุทธเจ้าอัศจรรย์จริงหนอ"

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว