คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

  • 2021,Oct 18
  • 589

ฉันก็ให้โอกาสแกมานับชาติไม่ถ้วนแล้วไม่ใช่หรือ โกรธตามอำเภอใจ โลภตามอำเภอใจ หลงงมงายมาตลอดไม่ใช่หรือ ในชาติที่ฉันเวียนว่ายตายเกิดมาปราศจากพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ไม่มีสติในการดำเนินชีวิต แกถึงได้สั่งซ้ายสั่งขวาให้ฉันตกสูงตกต่ำมาตลอด แท้ที่จริงแล้วนั้นแกก็ได้โอกาสจากฉันมาตลอด ชาตินี้ฉันขอเถอะพอกันที ฉันไม่ได้ขอมากไป อย่าว่าฉันดุนะ ฉันให้มาจนนับไม่ถ้วน นับจากชาตินี้ขณะนี้ฉันขอเถอะ ฉันจะอยู่กับสติ

..

ฉันเคยตามใจแกมาอยู่แบบมีสติบ้างขาดสติบ้าง แล้วแต่สะดวก ฉันแย่เลย บางชาติฉันเป็นเดรัจฉาน บางชาติเป็นคนกระจอก บางชาติเป็นเปรตทำบุญเองไม่ได้ขอส่วนบุญอย่างเดียว หลายชาติที่ไปตกนรกหมกอยู่ในกองไฟกองขี้เถ้า ก็เพราะไม่มีสติทำตามอำเภอใจ นึกจะฆ่าก็ฆ่า นึกจะด่าก็ด่า นึกจะทุบจะตีก็ทำ ไม่ไหวตามใจแกไม่ไหว มันสมใจปรารถนาก็จริง นึกจะตีก็ได้ตี นึกจะฆ่าก็ได้ฆ่า นึกจะด่าก็ได้ ปากฉันมีฉันไม่ใบ้ สะใจอยู่พักเดียวแต่ไปเสียใจเสียมากมาย ไม่คุ้มเลยแก

...

คุยกับกิเลส คุยกับสิ่งที่จะมาสั่งให้เราทำชั่วอีก ความจริงเราคุยกับมันนะนี่ ความจริงมันคืออย่างนั้น ไม่ใช่เฉพาะของใครคนเดียวหรอก ของทุกคนมันเป็นอย่างนั้น คนที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ ความจริงเป็นอย่างที่กล่าวนี่แหละ เราให้ช่องมันมาทุกชาติ ถ้าเราไม่ให้ช่องมัน เราต้องนิพพานกันไปแล้ว ไม่มานั่งกันอยู่ตรงนี้หรอก ดังนั้นจึงบอกอย่าเถียงเลย ว่าตัวเองดีมาตลอดแต่ละชาติทุกชาติ ชาตินี้ก็ดีอีกแล้ว ชาตินี้ถึงได้ดีไง ดีก็ยังดีไม่จริงหรอก ถ้าดีจริงต้องนิพพานไปแล้ว ถ้าเข้าใจว่าทุกวันแกดีแล้วนี่ ถือว่าแกเป็นมิจฉาทิฏฐิ แปลว่าแกเห็นผิด

...

คนที่ดีแล้วคือคนที่นิพพานแล้วต่างหากล่ะ แกไม่รู้จักหรอกหรือ จะย้อนถามมันไปอย่างนั้นก็ได้ พวกที่หลงว่าตัวเองดีแล้วดีพอนี่ ล้วนแต่เข้าใจผิดคือมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้น กลับกลายจะเป็นการกล่าวด้วยความเย่อหยิ่งหลงตัวเองไปเสียอีกด้วยซ้ำไป ถ้าผู้รู้เขาได้ยินได้ฟัง เขาจะรู้ธาตุแท้ของเราเลยว่าโง่หรือฉลาด คนนี้ถูกอวิชชาครอบไว้ จึงได้กล่าวประโยคนี้แบบหน้าตาเฉย

...

ลักษณะของคนที่ไม่ทุกข์ลักษณะของคนเป็นสุขไม่ใช่อย่างนี้ คนรู้ดูออก ผู้รู้ดูออก คือผู้รู้ความจริง รู้ธรรมะ ก็จะรู้ว่าคนที่กล่าวนั่นไม่รู้ธรรมะ จึงได้กล่าวว่าตนเองเป็นสุข บุญก็ไม่เห็นทำอะไรมากมายด้วยซ้ำไป ยังมาเข้าใจว่าตัวเองเป็นสุขโดยไม่ทำอะไร เข้าใจผิดอย่างเดียวเท่านั้นแล ก็เลยว่า ฝึกสติเน้อ ฝึกสติ ...
 

บรรยายธรรมเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒