คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

เมื่อเกิดมาแล้ว อย่าลืมแก้ไข

  • 2021,Apr 21
  • 225


แต่ละคนก็ล้วนแต่เคยผิดศีลมาด้วยกันทั้งสิ้นทั้งในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติ ถ้าเราผุดผ่องกันมา เราก็คงเข้านิพพานกันไปแล้วไม่มาเกิดในชาตินี้กันหรอก แสดงว่าเรายังมีข้อบกพร่องกันอยู่ จึงต้องเกิดมาแก้ไขเพราะฉะนั้น เมื่อเกิดมาแล้ว อย่าลืมแก้ไข