คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

ไฟที่เป็นโทษที่สุด คือ ไฟที่เผาไหม้อยู่ในจิตใจของเรา

  • 2021,Apr 21
  • 164


ไฟที่เป็นโทษที่สุด คือ ไฟที่เผาไหม้อยู่ในจิตใจของเรา

ไฟ คือ โลภะ (ความโลภ) มันเผาความดี เพราะเราโลภ

ไฟ คือ โมหะ (ความลุ่มหลง งมงาย) มันเผาความดีของเรา เพราะเรามัวลุ่มหลงงมงายในสิ่งตื้นๆ หยาบๆ อยู่

ไฟ คือ ราคะ กามคุณทั้งห้า กามราคะทั้งหลาย

ไฟ คือ ความโกรธ ความอาฆาตพยาบาทผูกเวร มันเผาผลาญความดีของเรา

บรรยายธรรมเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕