สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] สวดมนต์ขออโหสิกรรมกับเจ้ากรรมนายเวรแล้ว ถ้าเขายังไม่อโหสิกรรมให้ ต้องทำอย่างไร ?

  • 2021,Jul 24
  • 156

[ ตอบ ] วาง เขาจะยกโทษให้หรือไม่แล้วแต่เขา แต่เราไม่โกรธแล้ว เป็นอันใช้ได้ ปรบมือข้างเดียวเราไม่ยกมือขึ้นรับดังไม่ได้ เขาเหวี่ยงอยู่คนเดียวเรื่องของเขา แต่เราชวนยุติแล้ว เราไม่ยกมือขึ้นไปรับก็จบกัน ก็จะไม่เกิดเสียงดังขึ้นได้ เท่ากับการจองเวรจองกรรมนั้นหยุดได้ที่ตัวเรา เราเลิกจองเวรเมื่อใดได้ผลเมื่อนั้น ส่วนเขาจะอโหสิหรือไม่อโหสิให้แล้วแต่เขา …ไม่อย่างนั้นก็แย่เลยสิ ถ้าตราบใดคนนี้ยังใจดำอยู่ เราก็ต้องถูกจองเวรเรื่อยไป… เราไม่จองเวรแล้ว ถือว่าจบกัน เราสามารถเข้านิพพานได้โดยไม่ต้องให้อีกหลายๆ คนต้องอโหสิกรรมด้วยวาจา ด้วยกาย หรือด้วยใจให้ทั้งหมดทั้งสิ้น แต่ด้วยใจของเราเองไม่จองเวรกับใครแล้ว ถือว่าเกิดผล