คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

การทำ “ความเพียร” คือ ขยัน ขันติ ทำให้ "อดทน

  • 2022,Oct 02
  • 1614

วิริยะ เพียร พยายาม
การสู้โดยไม่มีเงินเดือน ไม่มีคนชม
สู้แบบไม่มีใครเห็น สู้กับตัวเอง คือ สู้ที่แท้จริง 


บรรยายธรรมเมื่อวันที่ ๘ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๒