คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

บุญเก่า บุญใหม่ บุญที่เห็นผลทันตา

  • 2023,Dec 09
  • 3347

การได้เกิดในถิ่นในสถานที่ที่มีพุทธศาสนา นับเป็นบุญอย่างยิ่งสำหรับจิตดวงนั้นๆ ถ้ามีทั้งทรัพย์มีทั้งสมบัติ ได้เสวยบุญอยู่ในปัจจุบันและยังได้เกิดในประเทศไทย มีบุญกุศลให้สร้างยิ่งขึ้นอีก โอกาสที่จะพ้นจากวิบากกรรมที่ไม่ดีจะมีมาก บุญเก่ามีมาก็ได้ใช้อำนวยความสะดวกให้ อีกทั้งยังได้สร้างบุญสร้างกุศลใหม่ให้ยิ่งขึ้น

...

คนที่มีบุญเก่ามาน้อย แต่เกิดในดินแดนที่มีพุทธศาสนา ได้สอนได้บอกถึงวิธีสร้างบุญบารมีให้ยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีบุญเก่ามาน้อย แต่ในปัจจุบันชาติได้ทำบุญใหม่จนเห็นผลขึ้นทันตาก็มี ได้ห่างไกลจากความทุกข์ความโศกระทมตรมตรอม เรียกว่าเป็นบุญใหม่ที่เราสร้างขึ้นได้เห็นผลทันตา

...

การที่เราหายโศกหายตรอมตรม หายอกสั่นขวัญแขวน หายหวั่นไหวในความกลัวตาย กลัวทุกข์ทั้งหลาย นั่นก็ถือว่าเป็นบุญใหม่ อันว่าบุญเก่าทรัพย์สมบัติเก่าอาจจะติดมาไม่มากก็ตาม แต่ก็อาศัยมาเกิดในดินแดนที่สามารถสร้างให้ยิ่งขึ้นได้ มีพระธรรมคำสอนที่บอกถูกทางบอกตรงทาง ทำให้เราพอกพูนขึ้นได้โดยไม่น้อยเนื้อต่ำใจในอดีตชาติ