คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

ถ้าอยากให้ลูกตัวเองได้ดีล่ะก็ ช่วยเป็นเนื้อนาบุญให้เขาหน่อยเถอะ

  • 2023,Dec 09
  • 2080

การทำทาน ทรัพย์นั้นบริสุทธิ์ ใจของเจ้าของอยากจะให้ สามได้คนรับที่บริสุทธิ์ คนรับที่ทรงศีลทรงธรรม คนรับเป็นคนดี ไม่จำเป็นต้องเป็นพระเป็นชีเป็นเณรเท่านั้น คนรับเป็นคนดี ปู่ย่าตายายท่านมีศีลประพฤติธรรม ลูกหลานเอาข้าวเอาผ้าผ่อนท่อนสไบไปให้ ปีละผืนปีละศอกก็เถอะ ผลตอบแทนได้เหมือนกัน ได้ปู่ได้ย่าตายาย เป็นเนื้อนาบุญที่ดีให้ อานิสงส์ตกแก่ลูกแก่หลาน ทำให้กินดีอยู่ดี อย่างนั้นก็ได้

...

เราไม่อยากจะเทศน์ให้เข้าเนื้อว่าต้องมาให้กับพระ เดี๋ยวจะหาว่าเจ้าเล่ห์เทศน์ให้เข้าเนื้อตัวเอง เอา เทศน์ให้ใกล้เนื้อใกล้ตัวของพวกเราทั้งหลายนั่นแหละ ได้หุงข้าวให้ปู่ย่าตายายที่เป็นคนศีลคนธรรมกิน นั่นก็เป็นทานกับคนที่มีศีลมีธรรม ก้อนข้าวก้อนน้ำจะตกแก่ลูกแก่หลาน ทำมาค้าเจริญรุ่งเรืองเจริญ เพราะมีเนื้อนาบุญอยู่กับบ้านกับเรือน นั่นแหละ

...

ถ้าไม่มีโอกาสจะไปหาผู้มีศีลมีธรรมที่ใดๆ ได้ ชี้แจงไปยังปู่ย่าตายายทั้งหลายเอ้ย พ่อแม่เอ้ย ถ้าอยากให้ลูกตัวเองได้ดีล่ะก็ช่วยเป็นเนื้อนาบุญให้เขาหน่อยเถอะ ท่านนั่นแหละพร้อมจะเป็นผู้ที่รับทานบริสุทธิ์ของลูกของเต้าได้ ประพฤติตนให้อยู่ในศีลในอรรถในธรรมเถอะ บุญกุศลเกิดขึ้นได้ ลูกหลานก็จะได้ดิบได้ดีดังที่พ่อแม่ปรารถนานั่นแหละ

...

อันว่าพ่อแม่นี่ปรารถนาถ้ามีลูกมีหลาน แอบอยู่ลึกๆ นั่นแหละ อยากให้มียศใหญ่ มีทรัพย์ดี ฐานะดี มีกินมีอยู่ไม่อับอายเพื่อนบ้านเขานั่นแหละ มีกินมีอยู่ไม่อับอายเพื่อนบ้านเขา มีพ่อแม่ที่ไหนบ้างน้อยนักที่จะไม่ต้องการอย่างนั้น ในเมื่อถ้าต้องการอย่างนั้น พ่อแม่มีองค์ประกอบด้วย ลูกหลานไม่สามารถไปหาพระอรหันต์ได้เหมือนกับในสมัยพุทธกาล ท่านนั่นแหละพร้อมจะเป็นเนื้อนาให้กับลูกกับหลานได้ประเภทหนึ่งเหมือนกันทีเดียวล่ะ

...

ท่านถือศีลห้าของท่านให้บริบูรณ์ ไม่ต้องศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ด สามร้อยสิบเอ็ด หรือว่าสิบข้อ แปดข้อก็ได้ ห้าข้อนั่นแหละ ใครตักน้ำให้ท่านดื่ม ตักน้ำให้ท่านอาบ ใครซักเสื้อซักซิ่นให้ท่านนี่ได้บุญแล้ว ปีหนึ่งเสื้อคอกระเช้าสักตัวนึงผ้าขาวม้าสักผืนหนึ่ง ไม่ได้มากหรอก สิบสองเดือนให้ทีหนึ่ง (ปีใหม่) นั่นก็ยังได้บุญ ผลแห่งทานก็ยังเกิด ถ้าว่าคิดจะบวชก็ยังมีจีวรให้นุ่งให้ห่มโดยหาได้ไม่ลำบาก ทว่าจะอยู่เป็นชาวบ้านชาวเรือน ชุดตามยุคตามสมัย ก็พอจะมีใส่มีใช้กับเขาได้บ้างอยู่หรอก ด้วยอานิสงส์อันนี้แหละมาตอบแทน อย่างนี้เป็นต้น ผลของทานจะบริสุทธิ์ผุดผ่อง สามองค์ประกอบ เป็นหลักสัจธรรมความจริงที่พระพุทธเจ้าบอกพวกเราไว้

หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต
ส่วนหนึ่งจากการบรรยายธรรมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2556