คิดเป็น เห็นธรรม

คิดเป็น เห็นธรรม คิดเป็น เห็นธรรม

อเสวนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา หนึ่งใน มงคลชีวิต 38 ประการ

  • 2024,Jun 22
  • 731


อเสวนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวนา หนึ่งใน มงคลชีวิต 38 ประการ ..... อย่ากลัวเหงา อย่ากลัวไม่มีเพื่อน อย่าเสียใจที่มีเพื่อนน้อย ขอให้มันดีแล้วกัน

มีพวกนักกวีทั้งหลายที่เขาบอกสุภาษิต การมีสุภาษิตอยู่ในจิตในใจนี่ก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิต อยู่ใน 38 ประการด้วยนะ มีสุภาษิต คือมีภาษิต มีคำพูด ภาษิตน่ะคือคำพูด มีคำพูดคำสอนที่ดีๆ อยู่ในใจ สุแปลว่าดี เขาจะมีสุภาษิตสอนใจอยู่ประจำ ก็ถือว่ามีมงคลชีวิตชนิดนั้น 
...
แล้วแต่เหอะ ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน เมตตาธรรมค้ำจุนโลก อะไรที่มันคล้องจองกันมันจำง่าย พอจะโกรธจะเกลียดใคร เมตตาธรรมค้ำจุนโลก อะไรอย่างนี้นะ 
...
มีสุภาษิต 
มิตรดีแม้จะมีน้อย ยังดีกว่ามีมิตรชั่วเป็นร้อยริษยา
มิตรดีแม้มีน้อยนิด ยังดีกว่ามีมิตรมีพันมิตรริษยา
...
ทำนองนี้แล้วแต่จะทำให้ตัวเองจำได้ มันก็เป็น เครื่องเตือนใจของเจ้าของเองดี
...
เพื่อนดีแม้มีเพียงน้อยนิด 
ยังดีกว่าเพื่อนที่เป็นพิษ ร้อยฤทธิ์ร้อยพิษริษยา 
...
เข้ากับมงคลชีวิตที่ว่า อเสวนา จะ พาลานัง อย่าคบคนพาลเป็นมิตร ปัณฑิตานัญจะ เสวนา ให้พูดให้คุยให้คบหากับบัณฑิตกับคนดี บัณทิตแปลว่าปัญญา ปัณทิต ปัณฑิตา แล้วการมีมงคลชีวิตนี่แหละคือการสร้างพลังจิตให้แข็งแกร่งแข็งแรง เมื่อมันแข็งแกร่งแข็งแรง กิเลสมาร มารทั้งหลายทั้งปวงที่จ้องจะเบียดเบียนชีวิตของเรามันจะพ่ายแพ้

หลวงพ่อเฉลิมโชค ฉันทชาโต
สำนักวิปัสสนาป่ากล้วย อุตรดิตถ์ 
27 กันยายน 2562