สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] ผีมาสิงในร่างคนได้หรือไม่ ?

  • 2024,Jun 22
  • 2,886

[ ถาม ] ผีมาสิงในร่างคนได้หรือไม่ ?

[ ตอบ ] เข้าได้ ครั้งพุทธกาลมาเข้าสิงพระภิกษุ สามเณรก็มี 

[ ถาม ] เมื่อมาเข้าสิงจะให้ทำอย่างไรจึงจะหายหรือออกไป ?

[ ถาม ] ถามผีว่าต้องการอะไร ถ้าตอบสนองให้ได้ก็ให้ไป

[ ถาม ] สิงอยู่อย่างนั้นพูดอะไรก็ไม่ได้ (ผีคุม) ?

[ ถาม ] ทำน้ำพระพุทธมนต์ให้ดื่ม ล้างหน้า รดกาย 

[ ถาม ] ถ้ายังไม่ไป จะทำอย่างไร ?

[ ถาม ] ที่ประสบมาไปทุกราย ถ้าไม่ไปก็ถือว่ามีวิบากกับผู้นั้น ที่จะอาศัยอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แล้วก็ไปเอง 

[ ตอบ ] ไม่ผิด แต่ไม่ควรขวนขวายทำเป็นประจำ ทำให้ไม่มีเวลาทำความเพียร ให้พิจารณาตามความจำเป็นจริงๆ เป็นรายๆ ไป ไม่ทำเพื่อลาภสักการะหรืออยากดัง ผีไม่สิงก็ไม่รด บางรายผีเองนั่นแหละมาขอให้รด พอเรารดให้เขาก็ไปง่ายๆ ไปเกิดที่สูงเน้อ อย่ามารบกวนพระอีก 

[ ถาม ] มีคาถาปราบผีหรือ ?
[ ตอบ ] มีสัจจะ มีคำบอกกล่าวกันธรรมดา ไม่ขับ ไม่ด่าแช่ง สอนให้เขารู้บาปบุญคุณโทษ เชื่อฟังก็แล้วไป ไม่เชื่อฟังก็แล้วไป 

[ ถาม ] ทำไมผีกลัวพระ ไม่ค่อยกลัวคน ?
[ ตอบ ] พระมีศีล ผีเลยเชื่อฟัง ถ้าไม่เชื่อกลัวจะบาป 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว