สารพันปัญหา คาใจ

สารพันปัญหา คาใจ สารพันปัญหา คาใจ

[ ถาม ] พุทธศาสนาให้ทำอย่างไรกับญาติที่ตาย

  • 2024,Apr 12
  • 2,836

[ ตอบ ] ตายแล้ว ญาติมาพร้อมเตรียมงานพร้อมก็เผา กระดูกขี้เถ้าที่เหลือให้ลอยน้ำ อยากจะช่วยถ้ากลัวว่าจะไปอยู่ในภพภูมิที่ลำบาก ก็ให้ทำทานกับผู้มีศีลมากมีธรรมมากๆ แล้วอุทิศผลบุญไปให้

[ ถาม ] เขาได้รับแน่ใช่มั้ย 

[ ตอบ ]ไม่แน่เสมอไป ต้องอยู่ในเปรตประเภทที่รับได้ (ประทัตตูปชีวิเปรต)

[ ถาม ] ถ้ารับไม่ได้ เท่ากับเราทำเปล่า

[ ตอบ ] ไม่เปล่า คนทำได้เองแน่ๆ ที่เกินจากนั้นญาติผู้ที่ตาายไปแต่ชาติก่อนหนหลังมีสิทธิ์ในบุญนั้นได้ รับกันได้ไม่เหลือหลอ ให้เท่าไรก็หมด ให้ไปเถอะ ดี 

ที่มา : จากหนังสือที่พึ่งหนึ่งเดียว